E-Defter Nedir? Ne değildir?

Artık masa başında saatlerce hatta günlerce cırt cırt sesleri Defter yazdırma işene son.
E-Defter : GIB başkanlığının daha önceden Kağıt ortamında düzenlenmesini istediği Yevmiye ve Defteri Kebir’in artık tebliğ’ de tarif edilen kapsama giren Mükelleflerin Elektronik ortamda yetki almış yazılım firmalarının programları aracılığı ile gönderilmesidir.
E-Defterle birlikte iş akışımızda bazı değişiklikler oldu bunlardan birincisi Belge Detayı yani düzenlenmiş olan her muhasebe fişine ait belgenin ayrıca detaylarının yazıldığı bir ortam diyebiliriz.
Belge Detayında ise istenenler aşağıda ki gibidir.
Belge Tarihi Belge No Belge Türü Ödeme Şekli

İkinci bir değişiklik ise E-defterlerin düzenlenme zamanın oldu. Önceden genellikle Mali dönem bittikten sonra takip eden 6. Ayın son gününe kadar yazılması gerekirdi kağıt Defterlerin. Şimdi ise bu aylık duruma dönüşmüş durumdadır. Her ayın E-Defteri Hem Yevmiye hem Kebir olarak takip eden 3. Ayın son günü Beratlarının GIB’ e yüklenmesi gerekmektedir.
Örneğin 2016 Ocak Ayına Ait Defter 2016 Nisan Ayında Tamamlanıp Beratlarının Yüklenmesi Gerekmektedir.
2016 Şubat ise 2016 Mayıs Ayında Tamamlanıp Beratlarının Yüklenmesi Gerekmektedir.
Burada genelde oluşan bir yanlış algıyı düzeltmeye çalıyım. Aslında GIB bizim düzenlemiş olduğumuz E-Defteri talep etmiyor. Sadece E-Defterlere ait oluşturulan Berat (Yani Etiket Bilgisi) Dosyalarını yüklememizi istiyor. Dolayısıyla GIB sisteminde Yevmiye ve Kebirler bulunmuyor. Maliye’den yada Vergi dairesinden Talep edildiği takdir de Daha önce GIB’ e yüklenmiş olduğumuz beratlarla beraber Yevmiye ve Kebir Defterlerini isteyen kurumlara ulaştırıyoruz.